Kỹ sư Trắc địa

 • 7390004

 •  Trắc địa

 • Thỏa thuận

 • Không yêu cầu

 • Đại học

 • 25/05/2021

 • 24/07/2021

Mô tả Công việc
- Thực hiện công việc theo chuyên môn: đo đạc, giám sát, thi công, quản lý dự án .... - Phục vụ cho công việc xây dựng, quy hoạch cơ sở hạ tầng, đường xá giao thông.
Kỹ năng yêu cầu
- Nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc
Thông tin liên hệ
 • Trung Tâm DVVLKG

 • Kiên Giang

 • Trung tâm dịch vụ việc làm

 • 02973863896

 • ttdvvl@gmail.com

 • ...