Tìm kiếm hồ sơ

Danh sách ứng viên

Nhân viên bán hàng tự do

Thỏa thuận
Đại học Đại học
Thành phố Rạch Giá
Không có kinh nghiệm

Lập trình viên Java, .Net, PHP

Thỏa thuận
Đại học Đại học
Thành phố Rạch Giá
Không có kinh nghiệm

Nhân Viên Bảo Hiểm

Thỏa thuận
Đại học Đại học
Huyện Châu Thành
Không có kinh nghiệm

Tìm việc làm phù hợp năng lực

Thỏa thuận
Đại học Đại học
Huyện Châu Thành
Không có kinh nghiệm

Giáo Viên Địa Lý

Thỏa thuận
Đại học Đại học
Huyện Châu Thành
Không có kinh nghiệm

Du lịch

Thỏa thuận
Đại học Đại học
Huyện Châu Thành
Không có kinh nghiệm